Menu

Kontigent, Indmeldelse & udmeldelse

 

Kløvermarkens FB er altid interesseret i at få nye medlemmer!

Klubben har for seniorspillere både 1. og 2. hold – samt et kvindehold. 
Derudover har klubben en række lukkede 7- og 11-mands hold.

For ungdomsspillere: 
Til ungdomsspillerne har klubben et U14 hold, hvor legen med bolden er i fokus.

Indmelding og kontingentbetaling
For at blive meldt ind i klubben skal indmeldelsesblanketten udfyldes korrekt og fuldstændigt. Der kræves fødselsdato, gyldig mailadresse og bopælsadresse for at bliver registreret som fodboldspiller i DBU København. For ungdomsspillere skal forældreinformation udfyldes for at man kan blive optaget i klubben.

Indmeldelsesblanket for ungdomsspillere.

Indmeldelsesblanket for 1. og 2. seniorer.

Indmeldelsesblanket for lukkede 7- og 11-mandshold.

Blanketten skal efterfølgende afleveres til indmeldelsesansvarlig Eva Duberg Nielsen enten personligt hver torsdag i klubhuset (i udendørssæsonen) eller sendes pr. mail til eva081@hotmail.com
Spillere indmeldes hver torsdag, hvor Eva vil være i klubben ca. 17.30-20. Når man bliver indmeldt, vil man samtidig blive opkrævet kontingent, som kan betales i klubhuset på dankort eller MobilePay. Man får ikke lov til at deltage i kamp og træning, hvis der ikke er betalt kontingent.
Hvis man sender sin indmeldelse pr. mail vil man modtage en bekræftelse på indmeldelse med information om hvordan man betaler kontingent.

Kontingentindbetaling:

Kontingent betales til klubbens kontonr. 3148 4082131590 eller MobilePay nr. 23876
Uanset hvordan man vælger at betale, skal man huske at skrive sit fulde navn i overførslen.

Kontingent opkræves to gange årligt med senest betalingsdato d. 1. februar for forårssæsonen og 1. august for efterårssæsonen.

Lukkede hold skal selv indbetale holdkontingent på ovenstående kontonr.

Priser:
Seniorkontingent: 950 kr. pr. halvsæson
Ungdomskontingent: 600 kr. pr. halvsæson
Under 10 år: 600 kr. pr. halvsæson

Holdkontingent for lukkede hold:
11-mandshold: 10700 kr. pr. halvsæson
7-mandshold: 5900 kr. pr. halvsæson

For passive medlemmer er prisen 300 kr. pr. år. 

Skylder man i kontingent:

Man kan indbetale på 2 måder:

Bank overførelser på klubbens kontonr. 3148 4082131590

Mobilepay på nummer 23876.

Uanset hvordan du vælger at betale, skal du huske at skrive dit fulde navn i overførslen. 

Udmeldelse:
Udmeldelse skal ske til kasserer Rene Schrøder pr. mail på res2job@gmail.com Det er ikke tilstrækkeligt at give besked til sin træner eller holdleder. Gives der ikke besked om udmeldelse, vil man fortsat modtage kontingentopkrævninger.

Yderligere spørgsmål kan stilles til Rene Schrøder pr. mail på res2job@gmail.com